Начало Съюз на погребалните фирми в България - СПФБ
 
 
Начало | Кремация

Пакет услуги за кремация - 644,40 лв.
 1. Транспорт от дома/болница/ до хладилна камера
 2. Товаро - разтоварна дейност
 3. Съхранение в хладилна камера 24 часа
 4. Изваждане акт за смърт
 5. Оформяне документи
 6. Консултация за право на ползване
 7. Правна консултация
 8. Справка и записване в регистъра
 9. Запазване ден и час за ритуала
 10. Заявка за погребение
 11. Общински такси на ОП "Гробищни паркове"
 12. Кремация – такса
 13. Урна с табела
 14. Урнополагане - такса
 15. Некролози 5 броя
 16. Траурни ленти
 17. Осигуряване на духовно лице за ритуала
 18. Ковчег
 19. Подреждане на ковчега
 20. Транспорт от хладилна камера до гробищен парк
 21. Катафалка - такса
 22. Преливка
 23. Жито 0,5 кг за 10 човека
 24. Погача 0,5 кг за 10 човека
 25. Пластмасови прибори
 26. Присъствие на агент от фирмата по време на ритуала
Цената е сформирана на база последни актуализации на Общински такси на ОП "Гробищни паркове" и "София Крематориум" АД към 3.12.2010 г.
Предложения пакет включва необходимите стоки и услуги за извършване на кремация.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
 1. 1. Съобщение за смърт /Ако не се отзове Вашият личен лекар, Агенцията може да подсигури такъв/.
 2. 2. Разрешително за кремация - то се издава от лекаря, който е написал съобщението за смърт.
 3. 3. Ако Вашият близък почине в болнично заведение съобщението и талона за кремация се издават от лекуващия лекар в съответното болнично отделение.
 4. 4. Лична карта или паспорт на починалия.
 5. 5. Документ, доказващ наследствена връзка между починалия и заявителя на кремацията, в следната последователност в оригинал:
  • • преживелият съпруг - удостоверение за брак
  • • децата на покойника, ако са пълнолетни - удостоверение за раждане
  • • родители - удостоверение за наследствена връзка
  • • братя и сестри - удостоверение за наследствена връзка
  • • внуци и правнуци - удостоверение за наследници на по-горе правоимащите

За полагане на урна в старо гробно място или ниша са необходими следните документи:

 1. 1. Квитанция за платено гробно място или урнова касета.
 2. 2. Документ, доказващ наследствена връзка с първия починал и сега починалия (удостоверение за наследници, акт за граждански брак, акт за раждане, кръщелнo, удостоверение за родствени връзки или за семейно положение - задължително в оригинал).
 3. 3. Ако починалият не е пряк наследник се изисква съгласие от всички наследници с декларация по образец от техническа служба.

Кремацията протича по същия начин като погребението, избира се църковен или граждански ритуал. След неговото протичане се определя дата за самият процес кремация, на който по желание на близките могат да присъстват или не. На последваща определена дата за полагане на урната в урновата ниша е желателно близките да присъстват съпроводени от наш агент.
Крайната цена на кремацията е по-висока от погребение, поради задължителните общински такси - кремация, урна, урнова табела, урнополагане, които са без надценка от агенцията /виж ценоразпис/.

Църковни празници

Заплащане на услугите:

 • в брой
 • с дебитна карта
 • с кредитна карта
 • разсрочено плащане - 0% лихва
 • банков превод
 
 
Офис1: София, бул. Скобелев 56А
(срещу МВР болница)
Офис2: София, жк Надежда, бл. 503
(до гробищен парк Бакърена фабрика)
 
 
  design&support: www.need.bg      
     
Начало Съюз на погребалните фирми в България - СПФБ